ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสนามบริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แกลลอรี่

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสนามบริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและดูแลสนามบริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24 สิงหาคม 2566, 09.32 น.