ฝึกอบรม  EndNote นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

            บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยาการการฝึกอบรมหัวข้อ   EndNote   ให้กับนักคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 1 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

ฝึกอบรม  EndNote นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  11 มิถุนายน 2567, 15.06 น.