ฝึกอบรมนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

   บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยาการการฝึกอบรมหัวข้อ  Turnitin for Students, EndNote 21,Guide to getting published  .ให้กับนักศึกษาบัณทิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 1 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

ฝึกอบรมนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  11 มิถุนายน 2567, 15.02 น.