ฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด คณะวิจิตรศิลป์

                       บรรณารักษ์สำนักหอสมุด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในกระบวนวิชา  101405  ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะ  ในหัวข้อ “การสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด และในระบบออนไลน์” ในวันศุกร์ที่ 7  กรกฎาคม  2566 ระหว่างเวลา  09.00-11.00 น.  ณ ห้อง FB1305   คณะวิจิตรศิลป์

แกลลอรี่

ฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด คณะวิจิตรศิลป์
  11 มิถุนายน 2567, 14.58 น.