ฝึกอบรมหัวข้อ การค้นคว้าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์

บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเรื่อง การค้นคว้าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 70 คน ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

ฝึกอบรมหัวข้อ การค้นคว้าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์
  15 พฤษภาคม 2567, 15.51 น.