การจัดทำบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ และ การใช้ EndNote โปรแกรม นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยากรฝึกอบรมหัวข้อ การจัดทำบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ และ การใช้ EndNote โปรแกรมแก่ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์

แกลลอรี่

การจัดทำบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ และ การใช้ EndNote โปรแกรม นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  15 พฤษภาคม 2567, 15.37 น.