ฝึกอบรม EndNote, Turnitin สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง โปรแกรม EndNote และ การใช้งาน Turnitin ให้แก่  สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ  ห้องประชุมใหญ่ 1-101 ชั้น 1 อาคาร 1 บัณฑิตวิทยาลัย มช.

แกลลอรี่

ฝึกอบรม EndNote, Turnitin สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  15 พฤษภาคม 2567, 15.18 น.