ฝึกอบรม Information seeking คณะบริหารธุรกิจ

บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหัวข้อ "Information seeking"  แก่นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 14.30 ณ คณะบริหารธุรกิจ

แกลลอรี่

ฝึกอบรม Information seeking คณะบริหารธุรกิจ
  15 พฤษภาคม 2567, 15.04 น.