เรียนรู้ Turnitin สำหรับภาคนิพนธ์ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

    บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยากรอบรบในหัวข้อ "เรียนรู้ Turnitin สำหรับภาคนิพนธ์ระดับปริญญาตรี" แก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวน 75 คน วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้อง 2001 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยจัดอบรมแบบ Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

แกลลอรี่

เรียนรู้ Turnitin สำหรับภาคนิพนธ์ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  15 พฤษภาคม 2567, 14.58 น.