อบรม เรื่อง เทคนิคการสบค้นฐานข้อมูลวิจัย&บริการห้องสมุดเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ITSC

  บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยากรร่วมอบรมหัวข้อ เทคนิคการสบค้นฐานข้อมูลวิจัย&บริการห้องสมุดเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์งานวิจัย  แก่เจ้าหน้าที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)   วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แกลลอรี่

อบรม เรื่อง เทคนิคการสบค้นฐานข้อมูลวิจัย&บริการห้องสมุดเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ITSC
  15 พฤษภาคม 2567, 14.49 น.