บริการให้ยืมอุปกรณ์

         สำนักหอสมุดให้บริการยืมอุปกรณ์ ภายในพื้นที่สำนักหอสมุด ขอรับบริการอุปกรณ์ ได้ที่ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด ดังนี้
 • ปลั๊กไฟสาย HDMI
 • สายชาร์จ Apple
 • Apple Multiport Adaptor
 • สายชาร์จ Android Power Bank
 • คีย์บอร์ดไร้สาย
 • เมาส์ไร้สาย
 • Headphone
 • แท่นวางแท็บเล็ต
 • ไม้กันสั่น
 • ขาตั้งกล้อง
 • ปากกา Highlight
 • ปากกาเมจิก

แกลลอรี่

บริการให้ยืมอุปกรณ์
  09 สิงหาคม 2565, 14.47 น.