บริการ Board Games ในพื้นที่ห้องสมุด พร้อมร่วมตอบแบบประเมิน ลุ้นรับของที่ระลึก

          สำนักหอสมุดมีบริการให้ยืม Board Games  ติดต่อบริการ ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด 

          เชิญผู้ใช้บริการร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ พร้อมเสนอแนะบริการ Board Games ของสำนักหอสมุด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาจัดซื้อ Board Games ได้ที่ คลิก

หมายเหตุ: ให้บริการภายในพื้นที่สำนักหอสมุดเท่านั้น

แกลลอรี่

บริการ Board Games ในพื้นที่ห้องสมุด พร้อมร่วมตอบแบบประเมิน ลุ้นรับของที่ระลึก
  09 สิงหาคม 2565, 14.18 น.