บริการ CMUL BOOK STORE ร้านหนังสือ online สำหรับชาว มช.

          สำนักหอสมุด ให้บริการ CMUL BOOK STORE ร้านหนังสือ online รวบรวมหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้เลือกมากกว่า 10,000 รายการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาจัดซื้อเข้าสำนักหอสมุด

           เข้าใช้บริการโดย login ผ่าน CMU ACCOUNT ได้ที่ https://apps2.library.cmu.ac.th/bookstore ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

แกลลอรี่

บริการ CMUL BOOK STORE ร้านหนังสือ online สำหรับชาว มช.
  07 มีนาคม 2565, 15.48 น.