บริการ CMUL Book Recommendations เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

         สำนักหอสมุด เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ผ่านบริการ CMUL Book Recommendations ได้ที่ library.cmu.ac.th/bookrecommend/

แกลลอรี่

บริการ CMUL Book Recommendations เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
  07 มกราคม 2565, 14.27 น.