ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

แกลลอรี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
  11 กันยายน 2566, 16.08 น.