ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

แกลลอรี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  15 กันยายน 2565, 09.00 น.