ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งพนักงานช่าง

แกลลอรี่

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งพนักงานช่าง
  02 มิถุนายน 2564, 16.35 น.