ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ตำแหน่งบรรณารักษ์

แกลลอรี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ตำแหน่งบรรณารักษ์

ไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ตำแหน่งบรรณารักษ์
  13 กันยายน 2564, 15.50 น.