สำนักหอสมุดร่วมพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้สด แสดงความเคารพต่อ มล.ปิ่น มาลากุล

         นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมในพิธีสักการะหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เพื่อน้อมรำลึกในพระคุณของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ที่ได้เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ หอเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดร่วมพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้สด แสดงความเคารพต่อ มล.ปิ่น มาลากุล
  25 มกราคม 2567, 15.39 น.