พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาของสำนักหอสมุด ประจำปี 2564

         นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้แทนผูัอำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมพิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาของสำนักหอสมุด ประจำปี 2564 พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ชุดสังฆทาน และภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ วัดพระเจ้าดวงฤทธิ์ ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาของสำนักหอสมุด ประจำปี 2564
  19 กรกฎาคม 2564, 16.27 น.