สำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการทัศนศึกษาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         บุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและให้การบรรยายแก่คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการทัศนศึกษาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  17 พฤศจิกายน 2566, 10.28 น.