คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุดเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

          นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาทพร สมิตะมาน คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุด ในการเยี่ยมชมดูงานห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แกลลอรี่

คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุดเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
  10 พฤศจิกายน 2566, 09.49 น.