บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบ 63 ปี

  นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบ 63 ปี  ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบ 63 ปี
  18 พฤศจิกายน 2565, 13.40 น.