มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บและสืบค้นงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยบทความ

คณะผู้บริหารและบุคลากร กองกลาง งานด้านการสื่อสารองค์กร จากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บและสืบค้นงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยบทความ วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด

แกลลอรี่

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บและสืบค้นงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยบทความ
  18 พฤศจิกายน 2565, 11.56 น.