พิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “ธ สถิตในดวงใจ ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั่วนิจนิรันดร์”

         นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “ธ สถิตในดวงใจ ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั่วนิจนิรันดร์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2565 จัดโดย งานจดหมายเหตุและวัสดุหายาก ฝ่ายสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ซึ่งมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

แกลลอรี่

พิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “ธ สถิตในดวงใจ ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั่วนิจนิรันดร์”
  12 ตุลาคม 2565, 14.59 น.