บุคลากรสำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักเรียนและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในการเยี่ยมชมงานบริการสารสนเทศ

          นางสาวชัณษา สีแดง หัวหน้างานบริการสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและให้การบรรยายคณะนักเรียนและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานบริการสารสนเทศ ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักเรียนและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในการเยี่ยมชมงานบริการสารสนเทศ
  14 กันยายน 2565, 14.11 น.