บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

            นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  นำทีมบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เข็มที่2) ตลอดจนของภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การเข้ารับการฉีดวัคซีนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการบริการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
  10 มิถุนายน 2564, 16.36 น.