สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 6 สถาบัน

           สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 6 สถาบัน
ประกอบไปด้วย 1) สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2) หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 3) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6)หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภายใต้หัวข้อ "การสรรสร้าง ส่งเสริม และสื่อสารของห้องสมุดในยุคดิจิทัล" จัดโดย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมี นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนางสาวอาภินานันท์ ศรีมา พนักงานปฏิบัติงาน ด้านสื่อสารองค์กรของสำนักหอสมุด ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เครือข่ายห้องสมุดมาแบ่งปันข้อมูล แนวทางการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งนี้ มีบุคลากห้องสมุดในประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 6 สถาบัน
  04 มิถุนายน 2564, 16.14 น.