บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่อง "90 วัสสา ผืนป่าห่มหล้า ผืนผ้าห่มเมือง" จัดโดย หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ โดยมี นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ประธานในพิธี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  25 กรกฎาคม 2565, 14.16 น.