บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ และนางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ อาคาร A มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  22 กรกฎาคม 2565, 15.45 น.