บรรณารักษ์สำนักหอสมุดปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าพบปะคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ โดยมีรองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ ให้การต้อนรับ ในโอกาสแนะนำบรรณารักษ์ นางสาวธันย์ชนก อากรปรุ ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

บรรณารักษ์สำนักหอสมุดปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
  04 มิถุนายน 2564, 16.17 น.