คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2565

        นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ร่วมรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหารสำนักหอสมุด ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2528 - 2532) และผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (พ.ศ. 2527 - 2528) ณ บ้านพักถนนอารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ สุจินดา อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ณ บ้านพักถนนเจริญราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความเคารพ ขอขมา และขอพรเนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์) ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

แกลลอรี่

คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2565
  12 พฤษภาคม 2565, 16.21 น.