สำนักหอสมุดให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเทียบเคียงข้อมูลการให้บริการห้องสมุด

          นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเทียบเคียงข้อมูลการให้บริการห้องสมุด ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเทียบเคียงข้อมูลการให้บริการห้องสมุด
  27 เมษายน 2565, 10.53 น.