กิจกรรมการจัดการความรู้ สุนทรียเสวนา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 เรื่อง ครบรอบ 1 ปี ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ Turnitin

          นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ “สุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 การเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ครบรอบ 1 ปี (1 year anniversary) ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ Turnitin" โดยมี นางสาวสุรินทรา หล้าสกุล งานส่งเสริมการเรียนรู้ และนายปิยะบุตร ปัญญาดี งานพัฒนานวัตกรรมบริการ เป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความสำคัญของการนำบริการ Turnitin มาให้บริการในสำนักหอสหมุด การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการในรูปแบบใหม่ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

กิจกรรมการจัดการความรู้ สุนทรียเสวนา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 เรื่อง ครบรอบ 1 ปี ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ Turnitin
  11 เมษายน 2565, 10.34 น.