ผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมถวายพวงมาลัยดอกไม้สด แสดงความเคารพต่อ มล.ปิ่น มาลากุล

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมถวายพวงมาลัยดอกไม้สดแสดงความเคารพต่อ มล.ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

ผู้บริหารสำนักหอสมุดร่วมถวายพวงมาลัยดอกไม้สด แสดงความเคารพต่อ มล.ปิ่น มาลากุล
  25 มกราคม 2565, 16.34 น.