พิธีไหว้ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่สำนักหอสมุด เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

          นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหารพร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่สำนักหอสมุด เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล และต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

พิธีไหว้ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่สำนักหอสมุด เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565
  07 มกราคม 2565, 12.09 น.