สำนักหอสมุดแจกความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 แด่ผู้ใช้บริการ

         สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม "จับฉลากรับของขวัญ" แจกความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565 นำโดย นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารสำนักหอสมุด ร่วมมอบของขวัญแด่ผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการ  ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดแจกความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 แด่ผู้ใช้บริการ
  07 มกราคม 2565, 10.47 น.