สำนักหอสมุดระดมพลทำความสะอาดอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

          สำนักหอสมุดได้ดำเนินการทำความสะอาดอาคารเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่ให้บริการ โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้ บีนแบ็ก บันได ราวจับ ลิฟท์ ให้สะอาดปลอดเชื้อ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในพื้นที่ห้องสมุดกลาง ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดระดมพลทำความสะอาดอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
  25 พฤศจิกายน 2564, 16.01 น.