สำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 11 (มช.รุ่นที่ 5)

          นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 11 (มช.รุ่นที่ 5) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "หอธรรมทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร" ณ ห้องศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์ ชั้น 3 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 11 (มช.รุ่นที่ 5)
  19 พฤศจิกายน 2564, 14.22 น.