สำนักหอสมุดให้การต้อนรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในการเข้าศึกษาดูงานระบบการรับเงินรายได้ของสำนักหอสมุด e-Payment

        นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาดูงานระบบการรับเงินรายได้ของสำนักหอสมุด e-Payment พร้อมทั้งหารือและเรียนรู้การใช้งานระบบ e-Payment ตลอดจนวิธีการจัดทำและตรวจสอบรายงานใบเสร็จรับเงิน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในการเข้าศึกษาดูงานระบบการรับเงินรายได้ของสำนักหอสมุด e-Payment
  21 ตุลาคม 2564, 14.35 น.