คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดเข้าพบผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเกษียณอายุงาน

        นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายนิคม บัววังโป่ง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ในโอกาสเกษียณอายุงาน และแสดงความขอบคุณที่ท่านผู้อำนวยการนิคมได้ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ของสำนักหอสมุดสำเร็จลงได้เป็นอย่างดีในทุกโครงการ ณ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 

แกลลอรี่

คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดเข้าพบผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเกษียณอายุงาน
  30 กันยายน 2564, 09.37 น.