คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

        นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดเข้าพบ นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผู้บริหารและทีมพัฒนาสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขอบคุณในโอกาสที่คณะผู้บริหารและทีมงานพัฒนาสำนักงานสีเขียวได้ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาอย่างดีเยี่ยมในการพัฒนาสำนักงานสีเขียวให้แก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  30 กันยายน 2564, 09.31 น.