บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564
  28 กันยายน 2564, 15.21 น.