คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดเข้าร่วมเจรจาทบทวนตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติงานของส่วนงาน ประจำปี 2565

        คณะผู้บริหารสำนักหอสมุด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำโดยนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมเจรจาทบทวนตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติงานของส่วนงาน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดเข้าร่วมเจรจาทบทวนตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติงานของส่วนงาน ประจำปี 2565
  30 กันยายน 2564, 09.29 น.