พิธีสมโภชศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สำนักหอสมุด

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานพิธีสมโภชศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับเป็นสถานที่สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยสำนักหอสมุดได้สร้างขึ้นเพื่อทดแทนศาลพระภูมิเดิมที่ชำรุด ณ ลานศาลพระภูมิสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

พิธีสมโภชศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สำนักหอสมุด
  13 กันยายน 2564, 17.35 น.