สำนักหอสมุดร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

         นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567
  05 กรกฎาคม 2567, 11.41 น.