สำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ในการเยี่ยมชมและฟังการบรรยายเรื่อง การดูแลรักษาและการจัดเก็บเอกสารคัมภีร์ใบลาน พับสาและสมุดข่อย

         นางสาวจุฑามาศ บัวเงา หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ พร้อมบุคลากรฝ่ายสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ให้การต้อนรับและให้การบรรยาย เรื่อง "การดูแลรักษาและการจัดเก็บเอกสารคัมภีร์ใบลาน พับสาและสมุดข่อย" พร้อมเยี่ยมชมเอกสารโบราณแก่นักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 และ ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ในการเยี่ยมชมและฟังการบรรยายเรื่อง การดูแลรักษาและการจัดเก็บเอกสารคัมภีร์ใบลาน พับสาและสมุดข่อย
  02 กรกฎาคม 2567, 11.38 น.