สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2567

         นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณพิธีหน้าห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2567
  02 กรกฎาคม 2567, 11.05 น.