สำนักหอสมุดรับมอบหนังสือจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นางสาวจามจุรี จิโนสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด รับมอบหนังสือจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) หรือ NARIT โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ หิรัญสุข เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ เป็นตัวแทนส่งมอบ ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดรับมอบหนังสือจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  28 มิถุนายน 2567, 16.47 น.