บุคลากรสำนักหอสมุด คว้า 7 เหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

         สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดี กับทีมนักกีฬาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสได้รับเหรียญรางวัล รวม 7 เหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024"  ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่
 • นางกชพร ศรีพรรณ์             
  ได้รับเหรียญทอง นักกีฬาเทนนิส ประเภททีม
  ได้รับเหรียญทอง นักกีฬาเทนนิส ประเภทหญิงคู่ 45 ปี
  ได้รับเหรียญทอง นักกีฬาเทนนิส ประเภทคู่ผสม 45 ปี
 • นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร
  ได้รับเหรียญเงิน นักกีฬาคอร์สเวิร์ด ประเภทหญิงคู่
 • นางสาวหวานใจ เจริญเมือง
  ได้รับเหรียญทองแดง นักกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภททีม
 • นางสาวอัจฉรีย์ อินเทพ
  ได้รับเหรียญทองแดง นักกีฬาเทนนิส ประเภทหญิงคู่ทั่วไป
 • นายวัชรา ทองหยอด
  ได้รับเหรียญทองแดง นักกีฬา (กรีฑา) ประเภทวิ่งผลัด 4xRace ชาย รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุด คว้า 7 เหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
  10 มิถุนายน 2567, 12.46 น.